Over ons

De stichting Kwaliteitszorg Parkeren is een volledig onafhankelijke stichting

Om het keurmerk KZP zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte, voert de stichting structureel overleg met alle belanghebbenden. Zoals de consument (ANWB), de leasemaatschappijen, verzekeraars, handhavers en autoriteiten.

De eisen waaraan de bedrijven moeten voldoen dienen:

  • De klant instaat te stellen om voor een kwalitatief bedrijf te kiezen;
  • Misstanden, criminele- en ondermijnende activiteiten te voorkomen
  • Autoriteiten nieuwe handelingsperspectieven te bieden

 

Het certificatieprogramma van KZP

Het certificatieprogramma wordt operationeel uitgevoerd door het bureau dat diverse certificatieprogramma’s in de BeNeLux uitvoert. Op gebied van kwaliteit en duurzaamheid worden onder hun toezicht al meer dan 3.000 bedrijven geauditeerd. Het secretariaat zet de audits uit, ontvangt de rapportages en stemt een verbetertraject af met de ondernemer als dat nodig is. Op basis hiervan verstrekt het secretariaat de certificaten, maar kan ze ook intrekken. Uiteraard biedt het secretariaat de bedrijven hulp om aan de kwaliteitseisen te voldoen en te blijven voldoen.

Bij alle keurmerken worden de audits uitgevoerd door geaccrediteerde auditbureaus en onafhankelijke auditeurs. De organisatie werkt op structurele basis samen met de Dekra, de Kiwa en Corbo.

De stichting Kwaliteitszorg Parkeren heeft een geschillencommissie
De geschillencommissie bestaat uit:
–  de ANWB (namens de consument)
–  één vertegenwoordiger namens de bedrijfstak
–  één onafhankelijk jurist

De stichting Kwaliteitszorg Parkeren wijst een secretaris (zonder stemrecht) toe.

Uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend voor de gecertificeerde bedrijven.