Het Keurmerk: KZP

Wij geloven dat een certificaat pas waardevol is, als voor iedereen duidelijk is waarvoor het staat. Hierin zijn wij uiterst transparant. Lees het Pakket van Eisen.

Organisatorisch is het keurmerk opgezet volgens de eisen van de Raad van Accreditatie. Hierbij is er een scheiding van machten.

Het college van Deskundigen

Beheert de eisen waaraan de bedrijven moeten voldoen.

Het auditbureau

Controleert of de bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoen.

Het secretariaat (stichting)

Verstrekt certificaten of trekt ze in.

Deze opzet waarborgt een objectieve toetsing en certificering.
De procedure om uw bedrijf te certificeren is als volgt:

  1. U meldt uw bedrijf aan bij het secretariaat.
  2. Het secretariaat maakt een afspraak voor een bezoek van de coördinator.
  3. De coördinator bezoekt het bedrijf, doorloopt samen met u de eisen en vult de nulmeting in. Dit is een overzicht/foto in welke mate uw onderneming aan de eisen voldoet.
  4. Als uw onderneming geen grote disconformiteit heeft, ontvangt u het certificaat.
  5. Als het nodig is, ontvangt u eerst een verbeterplan om zaken op te pakken die nog niet op orde zijn.
  6. Afhankelijk van het verbeterplan volgt een eerste fysieke audit.
  7. Vervolgens wordt uw bedrijf aangekondigd en onaangekondigd gecontroleerd op naleving van de eisen.

 

Wilt u zich aanmelden voor de certificering? Vul dan het formulier hieronder in.